Somaj primit de absolventi

Şi absolvenţii au dreptul de a primi indemnizaţie de şomaj, conform Legii 76/2002

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani pot beneficia de o indemnizaţie de şomaj pentru o perioadă de 6 luni (în cuantum de 255 lei), dacă se înregistrează la agenţia de ocupare a forţei de muncă din raza căreia îşi au domiciliul, în maximum 60 de zile de la data absolvirii, informează printr-un comunicat de presă Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).
Potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, sunt asimilate şomerilor şi beneficiază de indemnizaţie de şomaj şi persoanele care:
a) sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;
b) sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.

Indemnizaţia de şomaj se acordă:
după 60 de zile de la data absolvirii – perioadă în care absolventul beneficiază de servicii gratuite (informare, consiliere, orientare profesională) în vederea angajării;
• poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data absolvirii;• se acordă o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ absolvită.
Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii care, la data solicitării dreptului, urmează o formă de învăţământ, potrivt alin. (2) al art. 42 din Legea nr. 76/2002.
În situaţia în care, absolventul se încadrează în cursul celor 60 de zile, pe o perioadă mai mare de 12 luni, cu program normal de lucru, beneficiază, conform art. 73^1 din Legea 76/2002, de o primă de angajare în valoare de 425 lei.

Absolvenţii cărora li s-au deschis dreptul la indemnizaţia de şomaj şi se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor de şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, conform legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Sumele cuvenite se acordă la sfârşitul primului an de activitate în muncă. De asemenea, absolvenţii cărora li s-au deschis dreptul la indemnizaţia de şomaj beneficiază şi de prima de angajare, în valoare de 425 lei.
Ca excepţie, alin. (5) al art. 73^1 stabileşte că NU beneficiază de primă de angajare:
a) absolvenţii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de muncă sau de serviciu;
b) absolvenţii care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
c) absolvenţii care la data solicitării dreptului urmează o formă de învăţământ;
d) absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă;
e) absolvenţii pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează potrivit art. 44 lit. a).

Actele necesare pentru înregistrarea la AJOFM/AMOFM ca persoană în căutarea unui loc de muncă:
- act de identitate (copie şi original);
- act de studiu sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii (copie + original);
- certificat de naştere (copie + original);
- certificat căsătorie, divorţ – unde este cazul (copie + original);
- adeverintă de la medicul de familie cu menţiunea „apt muncă” sau „apt muncă cu următoarele restricţii …..”.

În conformitate cu art. 80 din Legea nr. 76/2002, angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ beneficiază de scutire, pe o perioadă de 12 luni, de la plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă absolvenţilor încadraţi, şi primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare absolvent:
1 salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru   absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;
1,2 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ liceal sau de învăţământ postliceal;
1,5 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de  învăţământ superior.
Angajatorii care încadrează absolvenţi sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 3 ani de la data încheierii contractului de muncă. În perioada celor 3 ani, absolvenţii pot urma o formă de pregătire profesională, organizată de către angajator, iar cheltuielile necesare pregătirii profesionale vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu anterior termenului prevăzut mai sus sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, sumele încasate pentru fiecare absolvent plus dobânda de referinţă a Bancii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din următoarele motive:
a. încetarea raportului de muncă în temeiul art.55 lit.b), art.56 lit.c), e) şi f) şi art.65 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
b. încetarea raportului de serviciu în temeiul art.84 alin.(1) lit.b), alin.(2) lit.e) şi alin.(4) lit.c) din Legea nr. 188/1999, republicată cu modificările ulterioare.

Reamintim faptul că ultima modificare asupra Legii nr. 76/2002 a intervenit prin Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicată în M.Of. nr. 441 din 30 iunie 2010.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu