Declaratia 200 formular. Declaratia 200 termen limita

Vezi cum trebuie sa declari veniturile din profesii liberale.
Declaraţia 200 se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:
* 1.1. activităţi independente;
* 1.2. cedarea folosinţei bunurilor;
* 1.3. activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
* 1.4. transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
* 1.5. operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Termenul limita pentru completarea si depunerea formularului 200 este 16 MAI. Aceasta se depune la Registratura ANAF sau se trimite prin posta cu scrisoare recomandata.

Descarca formularul de aici: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_200_2011.pdf

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu